Asielstatistieken – overzicht 2016

Recordaantal beslissingen door het CGVS

“Het aantal asielaanvragen in België in 2016 is meer dan gehalveerd ten opzichte van het jaar voordien”, verklaart commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Dirk Van den Bulck. “Tijdens het bijna 30-jarige bestaan heeft het CGVS nooit zoveel beslissingen genomen als in 2016. Ik ben trots op het werk van mijn medewerkers en bedank hen voor hun inzet.” Er werden ook nooit zoveel positieve beslissingen genomen. “Meer dan 15.000 personen hebben vorig jaar een beschermingsstatus in België gekregen onder wie ongeveer de helft Syriërs” verduidelijkt de commissaris-generaal. Het aantal weigeringen stijgt eveneens. “Het CGVS is altijd consequent geweest in zijn beoordeling: zij die effectief bescherming nodig hebben, krijgen die in ons land; voor de anderen wordt een weigeringsbeslissing genomen.” Als het aantal asielaanvragen en de personeelscapaciteit stabiel blijft, is het objectief voor 2017 om de dossierachterstand tegen het einde van het jaar weg te werken. Het CGVS is er zich immers van bewust dat  onzekerheid over de toekomst door lange wachttijden een grote impact heeft op asielzoekers.

1. 18.710 asielaanvragen in 2016, meer dan halvering ten  opzichte van 2015

In 2016 dienden 18.710 personen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken: meer dan een halvering ten opzichte van 2015 toen de DVZ 44.760 asielaanvragen registreerde. Deze daling zien we ook in de meeste landen van de Europese Unie en is hoofdzakelijk het gevolg van het sluiten van de route van Turkije naar Griekenland.

Het lager aantal asielaanvragen in 2016 in vergelijking met 2015 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een sterke daling van het aantal personen uit Afghanistan, Syrië en Irak. Terwijl deze drie landen in 2015 63 % van alle asielaanvragen in België vertegenwoordigden, is dit in 2016 nog slechts 35 %. De herkomstlanden van de asielzoekers zijn dus meer divers in 2016 dan in 2015.

Afghanistan, Syrië en Irak blijven echter de 3 belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in 2016. Guinee en Somalië vervolledigen de top 5.

2. Meer dan 22.000 beslissingen genomen door het CGVS, 30 % meer dan in 2015. Dit is een record voor het CGVS

In 2016 nam het CGVS in totaal 22.207 beslissingen voor 27.678 personen. In vergelijking met het aantal beslissingen in 2015 - 16.929 - is dit een stijging van meer dan 30 %. Nooit eerder nam het CGVS zoveel beslissingen in een jaar. Dit is het gevolg van belangrijke personeelsstijgingen, interne efficiëntiemaatregelen en een grote inzet van de medewerkers.

In 2016 oordeelde het CGVS in 57,7 % van de eindbeslissingen dat de asielzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had. Het gaat in totaal om 12.089 beslissingen, voor 15.478 personen (inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

  • 45,8 % van de beslissingen waren beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus. Deze status wordt toegekend aan personen die hun herkomstland hebben verlaten omdat ze vervolging vrezen omwille van hun nationaliteit, ras, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
  • 11,9 % van de beslissingen waren beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade lopen.

Het beschermingspercentage van 57,7 % in 2016 ligt hoger dan de 52,7 % in 2015. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat het CGVS in 2016 veel asieldossiers van personen uit Syrië behandelde. In totaal kregen 7.051 Syriërs een beschermingsstatus in België.

De top 3 van de herkomstlanden met de meeste beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus zijn Syrië, Irak en Somalië. Dit illustreert opnieuw dat voor personen afkomstig uit bepaalde landen de behoefte aan bescherming hoog blijft.

3. Minder dan 10.000 hangende dossiers – uitdaging voor 2017: het wegwerken van de achterstand

De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Begin 2016 bedroeg deze werklast 11.305 asieldossiers. Gezien de hoge asielinstroom in 2015 steeg de werklast tot 18.375 dossiers in april 2016. Sindsdien daalt de werklast. Eind 2016 bedroeg de werklast 14.815 dossiers. 5.000 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. De echte achterstand van het CGVS bedraagt dus minder dan 10.000 dossiers. Als het aantal asielaanvragen en de personeelscapaciteit stabiel blijft, is het objectief voor 2017 om de dossierachterstand tegen het einde van het jaar weg te werken. Het CGVS is er zich immers van bewust dat onzekerheid over de toekomst door lange wachttijden een grote impact heeft op asielzoekers.

De statistieken van 2016 zijn beschikbaar op http://www.cgvs.be/nl/cijfers.

Perscontact: Tine Van Valckenborgh 02/205.50.56 – 0499/24.60.93 – tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be

06 januari 2017

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.