Asielstatistieken oktober 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In oktober registreerde de DVZ 4.220 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in oktober nog 4 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor oktober op 4.224.
  • Afghanistan, Burundi en Syrië staan in oktober 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Turkije, Palestina, Eritrea, Iran, Moldavië, Congo (DRC) en Rusland vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In oktober 2022 nam het CGVS 2.049 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.496 personen.
  • In oktober 2022 bedroeg het beschermingspercentage 47,2 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind oktober 2022 bedroeg de totale werklast 17.050 dossiers (20.016 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 4.800 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.250 dossiers maken de reële achterstand uit.
17 november 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.