Asielstatistieken oktober 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In oktober registreerde de DVZ 2.392 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in oktober nog 15 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor oktober op 2.407.
  • Afghanistan, Palestina en Syrië staan in oktober 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Somalië, Albanië, Irak, Georgië, Guinee en Turkije vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In oktober 2021 nam het CGVS 1.896 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.511 personen.
  • In oktober 2021 bedroeg het beschermingspercentage 58 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind oktober 2021 bedroeg de totale werklast 15.799 dossiers (19.182 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.599 dossiers maken de reële achterstand uit.
16 november 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.