ASIELSTATISTIEKEN OKTOBER 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In oktober registreerde de DVZ 1.716 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Brazilië en Syrië staan in oktober 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Somalië, Eritrea, Palestina, Irak, Albanië, Guinee en Turkije vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • De gehoren zijn hervat op 8 juni. Er werden bijzondere maatregelen genomen om die veilig te laten verlopen. Het CGVS nam in oktober 1.309 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.568 personen.
  • In oktober 2020 bedroeg het beschermingspercentage 31,9 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind oktober 2020 bedroeg de totale werklast 12.912 dossiers (16.154 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 8.712 dossiers maken de reële achterstand uit.
16 november 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.