Asielstatistieken oktober 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In oktober registreerde de DVZ 2.929 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en El Salvador staan in oktober 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Irak, Palestina, Turkije, Somalië, Georgië en Albanië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In oktober 2019 nam het CGVS 1.631 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.020 personen. Het aantal genomen beslissingen in de maand oktober lag beduidend hoger dan de voorgaande maanden. Dit is onder meer het gevolg van de werving van extra personeel waarvan een eerste lichting in augustus het CGVS kwam versterken. 
  • In oktober 2019 bedroeg het beschermingspercentage 32,2 %. Het lagere beschermingspercentage komt voornamelijk door het hoge aantal beslissingen tot niet-ontvankelijkheid. Binnen deze categorie niet-ontvankelijkheid waren er 350 personen die een volgend verzoek hadden ingediend en 236 personen die al een beschermingsstatus hadden ontvangen in een andere EU-lidstaat. Het aandeel van deze twee types beslissingen lag in verhouding tot de vorige maanden erg hoog.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind oktober 2019 bedroeg de totale werklast 9.907 dossiers (12.603 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 5.707 dossiers maken de reële achterstand uit.
12 november 2019