Asielstatistieken oktober 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In oktober registreerde de DVZ 2.597 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in oktober nog 153 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor oktober op 2.750. Dit is een stijging in vergelijking met september 2018 (2.345).
  • Syrië, Palestina en Afghanistan staan in oktober 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Guinee, Eritrea, Iran, Albanië, Rusland en Venezuela vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In oktober 2018 nam het CGVS 1.518 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.975 personen.
  • In oktober 2018 bedroeg het beschermingspercentage 49,5 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind oktober 2018 bedroeg de totale werklast 5.304 dossiers (6.840 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 1.104 dossiers maken de reële achterstand uit.
21 november 2018

Nieuw adres CGVS