Asielstatistieken november 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In november registreerde de DVZ 3.369 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in november nog 22 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor november op 3.391.
  • Afghanistan, Burundi en Syrië staan in november 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Turkije, Eritrea, Iran, Georgië, Congo (DRC) en Rusland vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In november 2022 nam het CGVS 1.880 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.274 personen.
  • In november 2022 bedroeg het beschermingspercentage 50 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind november 2022 bedroeg de totale werklast 17.114 dossiers (20.097 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 4.800 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.314 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 december 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.