Asielstatistieken november 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In november registreerde de DVZ 2.404 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in november nog 47 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor november op 2.451.
  • Afghanistan, Syrië en Palestina staan in november 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Irak, Somalië, Moldavië, Turkije, El Salvador en Georgië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In november 2021 nam het CGVS 1.246 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.643 personen.
  • In november 2021 bedroeg het beschermingspercentage 54,4 %. De hogere beschermingsgraad is te wijten aan het feit dat er voor Afghanistan enkel beslissingen van erkenning van de status van vluchteling werden genomen en dat er vrij veel beslissingen voor UNRWA Palestijnen en verzoekers uit Eritrea werden genomen.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind november 2021 bedroeg de totale werklast 16.056 dossiers (19.449 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.856 dossiers maken de reële achterstand uit.
10 december 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.