ASIELSTATISTIEKEN NOVEMBER 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In november registreerde de DVZ 2.014 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in november nog 157 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor november op 2.171.
  • Afghanistan, Syrië en Somalië staan in november 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Irak, Palestina, Guinee, Turkije, Albanië en Brazilië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • De gehoren zijn hervat op 8 juni. Er werden bijzondere maatregelen genomen om die veilig te laten verlopen.
  • Het CGVS nam in november 1.097 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.339 personen.
  • In november 2020 bedroeg het beschermingspercentage 29,1 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind november 2020 bedroeg de totale werklast 13.169 dossiers (16.454 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 8.969 dossiers maken de reële achterstand uit.
14 december 2020