Asielstatistieken november 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In november registreerde de DVZ 2.452 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, El Salvador en Syrië staan in november 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Irak, Eritrea, Iran, Turkije, Guinee en Venezuela vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In november 2019 nam het CGVS 1.456 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.761 personen.
  • In november 2019 bedroeg het beschermingspercentage 29,3 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind november 2019 bedroeg de totale werklast 10.271 dossiers (13.034 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 6.071 dossiers maken de reële achterstand uit.
11 december 2019

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.