Asielstatistieken november 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In november registreerde de DVZ 1.942 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Palestina, Afghanistan en Irak staan in november 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Syrië, Guinee, Iran, Somalië, Venezuela, Eritrea en Albanië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In november 2018 nam het CGVS 1.063 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.349 personen.
  • In november 2018 bedroeg het beschermingspercentage 49,2 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind november 2018 bedroeg de totale werklast 5.236 dossiers (6.743 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 1.036 dossiers maken de reële achterstand uit.
10 januari 2019

Nieuw adres CGVS