Asielstatistieken november 2016

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2016 gepubliceerd.

Evolutie

 • In november 2016 registreerde de DVZ 1.614 asielzoekers in België. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
 • Dit is een daling van 5,3 % in vergelijking met oktober 2016 (1.705).
 • Het totaal aantal asielzoekers in november 2016 is meer dan driemaal lager in vergelijking met het aantal asielzoekers geregistreerd in november 2015 (5.724).
 • Het lager aantal asielaanvragen in de eerste elf maanden van 2016 in vergelijking met 2015 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een sterke daling van het aantal personen uit:
  • Syrië: van gemiddeld 867 per maand in 2015 naar gemiddeld 227 per maand in 2016 : 4 maal minder.
  • Afghanistan: van gemiddeld 692 per maand in 2015 naar gemiddeld 238 per maand in 2016: 3 maal minder.
  • Irak: van gemiddeld 789 per maand in 2015 naar gemiddeld 97 per maand in 2016 :  8 maal minder.
 • In november 2016 bleef Syrië met 243 aanvragen of 15,1 % van het totaal aantal het belangrijkste herkomstland van de asielzoekers in België. Albanië (130 aanvragen, 8,1 %), Turkije (129 aanvragen, 8 %), Afghanistan (117 aanvragen, 7,2 %) en Irak (98 aanvragen, 6,1 %) vervolledigen de top 5.
 • In november 2016 vroegen 89 (zelfverklaarde) minderjarigen die niet werden vergezeld door een ouder/ouders, asiel aan in België.

Beslissingen

 • In november 2016 nam het CGVS 1.455 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.793 personen.
 • Sinds begin 2016 nam het CGVS in totaal 20.205 beslissingen (25.167 personen), al 19,4 % meer dan in het volledige jaar 2015 (16.929).
 • In 2016 bedroeg het beschermingspercentage van het CGVS, d.w.z. de erkenning van de vluchtelingenstatus (46,6 %) of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (11,8 %) in vergelijking met het totale aantal personen die een eindbeslissing kregen, 58,4 %.
 • In absolute cijfers kende het CGVS tijdens de eerste elf maanden van 2016 een asielstatus toe aan 14.241 personen.

Achterstand

 • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind november 2016 bedroeg de totale werklast 15.828 dossiers. Sinds juni 2016 werkt het CGVS effectief achterstand weg.
12 december 2016
Nieuw adres CGVS