Asielstatistieken mei 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2024 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In mei registreerde de DVZ 3.256 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in mei nog 100 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor mei op 3.356.
  • Syrië, Palestina en Afghanistan staan in mei 2024 bovenaan de top 10 van de nationaliteiten van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Turkije, Kameroen, Congo (DRC), Somalië, Moldavië en Burundi vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In mei 2024 nam het CGVS 2.299 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.841 personen.
  • In mei 2024 bedroeg het beschermingspercentage 48,7%.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind mei 2024 bedroeg de totale werklast 27.953 dossiers (34.092 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 21.453 dossiers maken de reële achterstand uit.
17 juni 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.