Asielstatistieken mei 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In mei registreerde de DVZ 2.556 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Eritrea en Syrië staan in mei 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Turkije, Georgië, Iran, Guinee, Irak en Somalië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In mei 2022 nam het CGVS 1.527 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.884 personen.
  • In mei 2022 bedroeg het beschermingspercentage 42,8 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind mei 2022 bedroeg de totale werklast 17.571 dossiers (20.850 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 13.371 dossiers maken de reële achterstand uit.
17 juni 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.