Asielstatistieken mei 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In mei registreerde de DVZ 1.462 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in mei nog 172 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor mei op 1.634.
  • Afghanistan, Syrië en Eritrea staan in mei 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Irak, Guinee, Somalië, Kameroen, Turkije en Albanië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In mei 2021 nam het CGVS 1.428 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.767 personen.
  • In mei 2021 bedroeg het beschermingspercentage 39,7 %.

Werklast

De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind mei 2021 bedroeg de totale werklast 15.872 dossiers (19.698 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.672 dossiers maken de reële achterstand uit.

10 juni 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.