ASIELSTATISTIEKEN MEI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In mei registreerde de DVZ 389 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Irak, Guinee en Syrië staan in mei 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Turkije, Burundi, Kameroen, Congo (DRC) en Somalië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS de geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen vanaf 16 maart 2020 op. Het CGVS hervatte geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020.
  • De opdracht van het CGVS, die erin bestaat beslissingen te nemen in verband met de verzoeken om internationale bescherming, wordt beschouwd als een noodzakelijke opdracht, een opdracht die moet worden gegarandeerd.
  • Het CGVS nam in mei 896 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.151 personen. Dit werd mogelijk gemaakt doordat de dossiers die in behandeling waren (dossiers waarvoor al eerder een persoonlijk onderhoud was georganiseerd), werden afgesloten. In mei 2020 bedroeg het beschermingspercentage 56,7 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind mei 2020 bedroeg de totale werklast 10.671 dossiers (13.453 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 6.471 dossiers maken de reële achterstand uit.
12 juni 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.