Asielstatistieken mei 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In mei registreerde de DVZ 1.813 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Palestina en Syrië staan in mei 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. El Salvador, Irak, Turkije, Eritrea, Burundi, Iran en Somalië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In mei 2019 nam het CGVS 1.169 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.474 personen.
  • In mei 2019 bedroeg het beschermingspercentage 44,2 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind mei 2019 bedroeg de totale werklast 6.424 dossiers (8.220 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 2.224 dossiers maken de reële achterstand uit.
11 juni 2019
Nieuw adres CGVS