Asielstatistieken mei 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In mei registreerde de DVZ 1.791 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Dit is een lichte stijging in vergelijking met april 2018 (1.711).
  • Syrië, Afghanistan en Irak staan ook in mei 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Georgië, Turkije, Albanië, Onbepaald, Somalië en Guinee vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In mei 2018 nam het CGVS 1.765 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.357 personen.
  • In mei 2018 bedroeg het beschermingspercentage 58,2 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind mei 2018 bedroeg de totale werklast 5.533 dossiers (7.010 personen). 4.500 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 1.033 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 juni 2018
Nieuw adres CGVS