Asielstatistieken mei 2016

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2016 gepubliceerd.

Evolutie

 • In mei 2016 registreerde de DVZ 1.193 asielzoekers in België. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
 • Dit is een daling van 8,2 % in vergelijking met april 2016 (1.300) en van 43 % in vergelijking met mei 2015 (2.094).
 • Dit cijfer van 1.193 asielzoekers is het laagste geregistreerde cijfer sinds acht jaar.
 • In vergelijking met het tweede deel van 2015 is de daling van het aantal asielzoekers aanzienlijk. Terwijl men voor de laatste vijf maanden van 2015 een maandelijks gemiddelde van 5.886 asielzoekers telde, daalde dit gemiddelde tot 1.646 voor de eerste vijf maanden van 2016.
 • De daling is hoofdzakelijk te wijten aan een sterke vermindering van het aantal geregistreerde asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 198 in mei 2016), uit Syrië (van 1.076 personen in december 2015 naar 105 in mei 2016), en uit Irak (van 494 naar 67 voor dezelfde periode).

Mannen – Vrouwen - Kinderen

 • In mei 2016 dienden meer personen van het mannelijke geslacht (inclusief kinderen) dan personen van het vrouwelijke geslacht een asielaanvraag in België in: 66,44 % ten opzichte van 33,56 %. Vorige maand was deze verhouding 64,17 % mannen ten opzichte van 35,83 % vrouwen.
 • In mei 2016 vroegen 104 (zelfverklaarde) minderjarigen, niet begeleid door een ouder, asiel in België aan. Dit is een aanzienlijke daling in vergelijking met het aantal tijdens de periode augustus-december 2015, toen maandelijks (gemiddeld) 511 (zelfverklaarde) niet-begeleide minderjarigen vreemdelingen een asielaanvraag in België indienden.

Land van herkomst

 • In mei 2016 dienden personen uit Afghanistan het grootste aantal asielaanvragen in België in (198 aanvragen, 16,6 % van het totaal). Daarna volgen Syrië (105 aanvragen, 8,8 %) en Somalië (93 aanvragen, 7,8 %).
 • In mei 2016 werd de top 5 vervolledigd door Rusland en Irak, die respectievelijk 6 % en 5,6 % van het totale aantal asielzoekers vertegenwoordigen.

Beslissingen

 • In mei 2016 nam het CGVS 1.801 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.308 personen.
 • In mei 2016 is het aandeel personen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus (51,6 %) of de subsidiaire beschermingsstatus (11,2 %) toekende, ten opzichte van het totale aantal personen dat een eindbeslissing kreeg, 62,8 %. Het gaat om 1.033 beslissingen voor 1.372 personen. Bijgevolg wordt de tendens van 2015 bevestigd: in zes op tien beslissingen kende het CGVS vorig jaar een beschermingsstatuut toe.

Achterstand

 • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarin het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind mei 2016 bedroeg de totale werklast 18.302 dossiers. De werklast verdubbelde in 2015: van 5.589 asieldossiers tot 11.305 dossiers. In mei 2016 daalde de werklast voor het eerst dit jaar licht. Het CGVS beschouwt 4.500 dossiers als een normale werkvoorraad. 13.802 asieldossiers maken dus de reële achterstand uit.
21 juni 2016

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.