Asielstatistieken maart 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In maart registreerde de DVZ 2.634 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in maart nog 10 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor maart op 2.644.
  • Afghanistan, Palestina en Eritrea staan in maart 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Syrië, Turkije, Moldavië, Congo (DRC), Somalië, Georgië en Colombia vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In maart 2023 nam het CGVS 2.384 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.796 personen.
  • In maart 2023 bedroeg het beschermingspercentage 41,8 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind maart 2023 bedroeg de totale werklast 21.237 dossiers (25.012 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.800 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 16.437 dossiers maken de reële achterstand uit.
14 april 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.