Asielstatistieken maart 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In maart registreerde de DVZ 3.239 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in maart nog 8 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor maart op 3.247.
  • Oekraïne, Afghanistan en Palestina staan in maart 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Syrië, de Democratische Republiek Congo (DRC), Eritrea, Moldavië, Turkije, Kameroen en Rusland vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In maart 2022 nam het CGVS 1.925 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.240 personen.
  • In maart 2022 bedroeg het beschermingspercentage 28,5 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind maart 2022 bedroeg de totale werklast 16.412 dossiers (19.620 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.212 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 april 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.