Asielstatistieken maart 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In maart registreerde de DVZ 1.653 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in maart nog 165 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor maart op 1.818.
  • Afghanistan, Syrië en Palestina staan in maart 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Guinee, Eritrea, Somalië, Irak,  Onbepaald, El Salvador en Albanië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In maart 2021 nam het CGVS 1.637 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.064 personen.
  • In maart 2021 bedroeg het beschermingspercentage 37,9 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind maart 2021 bedroeg de totale werklast 15.723 dossiers (19.435 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.523 dossiers maken de reële achterstand uit.
20 april 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.