ASIELSTATISTIEKEN MAART 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In maart registreerde de DVZ 1.116 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, El Salvador en Syrië staan in maart 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Turkije, Guinee, Somalië, Georgië, Palestina, Irak, Congo (DRC) vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS de geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen vanaf 16 maart 2020 op. De opdracht van het CGVS, die erin bestaat beslissingen te nemen in verband met de verzoeken om internationale bescherming, wordt beschouwd als een noodzakelijke opdracht, een opdracht die moet worden gegarandeerd.
  • Zo nam het CGVS in maart 2020 1.384 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.695 personen. Dit werd mogelijk gemaakt doordat de dossiers die in behandeling waren (dossiers waarvoor al eerder een persoonlijk onderhoud was georganiseerd), werden afgesloten.
  • In maart 2020 bedroeg het beschermingspercentage 30,6 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind maart 2020 bedroeg de totale werklast 12.730 dossiers (16.095 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 8.530 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 april 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.