Asielstatistieken maart 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In maart registreerde de DVZ 2.118 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Palestina, Afghanistan en Syrië staan in maart 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Guinée, Somalië, El Salvador, Eritrea, Rusland en Georgië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In maart 2019 nam het CGVS 1.355 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.663 personen.
  • In maart 2019 bedroeg het beschermingspercentage 40,7 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind maart 2019 bedroeg de totale werklast 6.253 dossiers (7.952 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 2.053 dossiers maken de reële achterstand uit.
05 april 2019