Asielstatistieken maart 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2018 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

  • In maart registreerde de DVZ 1.779 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld. Dit aantal is ongeveer even hoog als in februari 2018 (1.757).
  • Syrië, Afghanistan en Georgië staan in maart 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers. Palestina, Irak, Albanië, Eritrea, Guinee, Congo (DRC) en Turkije vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

  • In maart 2018 nam het CGVS 1.990 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.501 personen.
  • In maart 2018 bedroeg het beschermingspercentage 44 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind maart 2018 bedroeg de totale werklast 6.994 dossiers. 4.500 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 2.494 dossiers maken de reële achterstand uit.
09 april 2018
Nieuw adres CGVS