Asielstatistieken juni 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In juni registreerde de DVZ 2.936 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in juni nog 9 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juni op 2.945.
  • Afghanistan, Palestina en Syrië staan in juni 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Turkije, Moldavië, Burundi, Georgië, Iran en Guinee vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In juni 2022 nam het CGVS 2.287 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.860 personen.
  • In juni 2022 bedroeg het beschermingspercentage 44,4 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juni 2022 bedroeg de totale werklast 17.312 dossiers (20.434 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 13.112 dossiers maken de reële achterstand uit.
18 juli 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.