Asielstatistieken juni 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In juni registreerde de DVZ 1.927 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in juni nog 21 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juni op 1.948.
  • Afghanistan, Palestina en Eritrea staan in juni 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Syrië, Somalië, Irak, Guinee, El Salvador, Moldavië en Turkije vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In juni 2021 nam het CGVS 1.717 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.098 personen.
  • In juni 2021 bedroeg het beschermingspercentage 35,5 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor hetCGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juni 2021 bedroeg de totale werklast 16.204 dossiers (20.030 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.004 dossiers maken de reële achterstand uit.
28 juli 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.