ASIELSTATISTIEKEN JUNI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In juni registreerde de DVZ 623 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Irak, Syrië staan in juni 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Guinee, Somalië, Albanië, Palestina, Congo (DRC), Kameroen en Venezuela vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS de geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen vanaf 16 maart 2020 op. Het CGVS hervatte geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020.
  • Het CGVS nam in juni 594 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 760 personen. Dit werd mogelijk gemaakt doordat de dossiers die in behandeling waren (dossiers waarvoor al eerder een persoonlijk onderhoud was georganiseerd), werden afgesloten.
  • In juni 2020 bedroeg het beschermingspercentage 49,8 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juni 2020 bedroeg de totale werklast 10.822 dossiers (13.501 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 6.622 dossiers maken de reële achterstand uit.
14 juli 2020

Nieuw adres CGVS