Asielstatistieken juni 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In juni registreerde de DVZ 1.916 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in juni nog 142 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juni op 2.058.
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in juni 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. El Salvador, Eritrea, Irak, Turkije, Somalië, Guinee en Rusland vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In juni 2019 nam het CGVS 1.159 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.396 personen.
  • In juni 2019 bedroeg het beschermingspercentage 37,1 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind juni 2019 bedroeg de totale werklast 6.644 dossiers (8.506 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 2.444 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 juli 2019

Nieuw adres CGVS