Asielstatistieken juni 2018

Actueel / Asielstatistieken juni 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In juni registreerde de DVZ 1.558 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in juni nog 179 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juni op 1.737. Dit is een daling in vergelijking met mei 2018 (1.791).
  • Syrië, Afghanistan en Irak staan ook in juni 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Guinee, Georgië, Turkije, Onbepaald, Eritrea en Somalië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In juni 2018 nam het CGVS 1.781 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.258 personen.
  • In juni 2018 bedroeg het beschermingspercentage 52,9 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind juni 2018 bedroeg de totale werklast 4.858 dossiers (6.191 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 658 dossiers maken de reële achterstand uit.
11 juli 2018

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .