Asielstatistieken juni 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2017 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

  • In juni 2017 registreerde de DVZ 1.256 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
  • Daarnaast kwamen in juni nog 218 personen via hervestiging en 140 personen via relocatie naar België. Dit brengt het totaal aantal asielaanvragers voor juni 2017 op 1.614. Dit is een daling in vergelijking met mei 2017 (1.643).
  • Syrië, Afghanistan en Irak bleven ook in juni 2017 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers.
  • Eritrea, DR Congo, Turkije, Albanië, Guinee, Palestina en Rusland vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

  • In juni 2017 nam het CGVS 1.889 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.457 personen.
  • In juni 2017 bedroeg het beschermingspercentage 50,3 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind juni 2017 bedroeg de totale werklast 11.389 dossiers. 5.000 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 6.389 dossiers maken de reële achterstand uit.
10 juli 2017