Asielstatistieken juni 2016

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2016 gepubliceerd.

EVOLUTIE

 • De DVZ registreerde in juni 2016 1.089 asielzoekers in België. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
 • Dit is een daling van 8,7 % in vergelijking met mei 2016 (1.193) en van 62,4 % in vergelijking met juni 2015 (2.894).
 • Dit cijfer van 1.089 asielzoekers is het laagste geregistreerde cijfer sinds maart 2008.
 • In vergelijking met het tweede semester van 2015 blijft het aantal asielzoekers aanzienlijk dalen. Terwijl men voor de laatste zes maanden van 2015 een maandelijks gemiddelde van 5.505 asielzoekers telde, daalde dit gemiddelde tot 1.553 voor de eerste zes maanden van 2016.
 • De daling is hoofdzakelijk te wijten aan een sterke vermindering van het aantal geregistreerde asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 187 in juni 2016), uit Syrië (van 1.076 personen in december 2015 naar 103 in juni 2016), en uit Irak (van 494 naar 47 voor dezelfde periode).

MANNEN – VROUWEN – KINDEREN

 • In juni 2016 dienden meer personen van het mannelijke geslacht (inclusief kinderen) dan personen van het vrouwelijke geslacht in België een asielaanvraag in: 60,65 % ten opzichte van 39,35 %. Vorige maand was deze verhouding 66,44 % mannen ten opzichte van 33,56 % vrouwen.
 • In juni 2016 vroegen 103 (zelfverklaarde) minderjarigen niet begeleid door een ouder, asiel aan in België. Dit is een aanzienlijke daling in vergelijking met het aantal tijdens de periode augustus–december 2015, toen maandelijks (gemiddeld) 511 (zelfverklaarde) niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een asielaanvraag in België indienden.

HERKOMSTLANDEN

 • In juni 2016 dienden personen uit Afghanistan het grootste aantal asielaanvragen in België in (187 aanvragen, 17,2 % van het totaal). Daarna volgen Syrië (103 aanvragen, 9,5 %) en Somalië (62 aanvragen, 5,7 %).
 • In juni 2016 werd de top 5 vervolledigd door Guinee en Albanië, die respectievelijk 5,5 % (60 aanvragen) en 5,1 % (55 aanvragen) van het totale aantal asielzoekers vertegenwoordigen.

BESLISSINGEN

 • In juni 2016 nam het CGVS 2.336 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.895 personen.
 • In juni 2016 is het aandeel personen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus (48,5 %) of de subsidiaire beschermingsstatus (12 %) toekende, ten opzichte van het totale aantal personen dat een eindbeslissing kreeg, 60,5 %. Het gaat om 1.287 beslissingen voor 1.650 personen. Bijgevolg wordt de tendens van 2015 bevestigd: in zes op tien beslissingen kende het CGVS vorig jaar een asielstatus toe.

ACHTERSTAND

 • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarin het CGVS nog geen beslissing nam. Eind juni 2016 bedroeg de totale werklast 17.629 dossiers. De werklast verdubbelde in 2015: van 5.589 asieldossiers tot 11.305 dossiers. Sinds twee maanden begint de achterstand te verminderen: het CGVS beschouwt 4.500 dossiers als een normale werkvoorraad. 13.129 asieldossiers maken dus de reële achterstand uit.
13 juli 2016