Asielstatistieken juli 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In juli registreerde de DVZ 3.042 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in juli nog 5 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juli op 3.047.
  • Afghanistan, Syrië en Burundi staan in juli 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Eritrea, Turkije, Moldavië, Georgië, Guinee en Irak vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In juli 2022 nam het CGVS 1.809 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.194 personen.
  • In juli 2022 bedroeg het beschermingspercentage 47,9 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juli 2022 bedroeg de totale werklast 16.593 dossiers (19.542 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.393 dossiers maken de reële achterstand uit. Door het hoger aantal beslissingen in de maanden juni en juli is de achterstand in deze periode met 978 dossiers gedaald.
11 augustus 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.