Asielstatistieken juli 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In juli registreerde de DVZ 2.118 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in juli nog 274 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juli op 2.392.
  • Afghanistan, Syrië en Eritrea staan in juli 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Somalië, Irak, Turkije, Georgië, Burundi en Guinee vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In juli 2021 nam het CGVS 1.552 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.961 personen.
  • In juli 2021 bedroeg het beschermingspercentage 44,3 %. Het hoger beschermingspercentage heeft voornamelijk te maken met het feit dat er in juli een groot aantal beslissingen betekend zijn voor personen die zijn toegekomen in het kader van hervestiging.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juli 2021 bedroeg de totale werklast 15.791 dossiers (19.507 personen). In vergelijking met eind juni is de werkvoorraad, dus ook de achterstand, verminderd met 413 dossiers. Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.591 dossiers maken de reële achterstand uit.
10 augustus 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.