ASIELSTATISTIEKEN JULI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In juli registreerde de DVZ 820 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en Eritrea staan in juli 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Palestina, Moldavië, Turkije, Guinee, Somalië en Congo (DRC) vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS de geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen vanaf 16 maart 2020 op. Het CGVS hervatte geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020.
  • Het CGVS nam in juli 700 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 763 personen.
  • In juli 2020 bedroeg het beschermingspercentage 39,4 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind juli 2020 bedroeg de totale werklast 11.171 dossiers (13.987 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 6.971 dossiers maken de reële achterstand uit.
12 augustus 2020