Asielstatistieken juli 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In juli registreerde de DVZ 2.262 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en Palestina staan in juli 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Somalië, Turkije, Iran, Irak, El Salvador en Guinee vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In juli 2019 nam het CGVS 1.220 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.524 personen.
  • In juli 2019 bedroeg het beschermingspercentage 42 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind juli 2019 bedroeg de totale werklast 7.854 dossiers (9.970 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 3.654 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 augustus 2019

Nieuw adres CGVS