Asielstatistieken juli 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In juli registreerde de DVZ 2.114 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in juli nog 3 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juli op 2.117. Dit is een stijging in vergelijking met juni 2018 (1.737).
  • Syrië, Palestina en Afghanistan staan in juli 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Turkije, Eritrea, Guinee, Somalië, Georgië en Onbepaald vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In juli 2018 nam het CGVS 1.107 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.368 personen.
  • In juli 2018 bedroeg het beschermingspercentage 41,9 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind juli 2018 bedroeg de totale werklast 4.612 dossiers (5.812 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 412 dossiers maken de reële achterstand uit.
09 augustus 2018

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.