Asielstatistieken januari 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In januari registreerde de DVZ 2.777 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in januari nog 8 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor januari op 2.785.
  • Afghanistan, Palestina en Syrië staan in januari 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Rusland, Congo (DRC), Guinee, Turkije, Kameroen en Georgië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In januari 2023 nam het CGVS 1.698 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.942 personen.
  • In januari 2023 bedroeg het beschermingspercentage 42,5 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind januari 2023 bedroeg de totale werklast 17.374 dossiers (20.379 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 4.800 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.574 dossiers maken de reële achterstand uit.
13 februari 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.