Asielstatistieken januari 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In januari registreerde de DVZ 2.665 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in januari nog 15 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor januari op 2.680.
  • Afghanistan, Syrië en Palestina staan in januari 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Guinee, de Filipijnen, Georgië, Irak, Somalië en Moldavië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In januari 2022 nam het CGVS 898 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.117 personen.
  • In januari 2022 bedroeg het beschermingspercentage 43,9 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind januari 2022 bedroeg de totale werklast 16.216 dossiers (19.414 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.016 dossiers maken de reële achterstand uit.
10 februari 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.