ASIELSTATISTIEKEN JANUARI 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2021 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In januari registreerde de DVZ 1.377 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Eritrea en Syrië staan in januari 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Somalië, Irak, Guinee, Onbepaald, Albanië en Kameroen vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In januari 2021 nam het CGVS 1.132 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.365 personen.
  • In januari 2021 bedroeg het beschermingspercentage 28,5 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind januari 2021 bedroeg de totale werklast 13.830 dossiers (17.075 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 9.630 dossiers maken de reële achterstand uit.
11 februari 2021