Asielstatistieken januari 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In januari registreerde de DVZ 2.765 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Palestina, Afghanistan en Syrië staan in januari 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Guinee, Turkije, Somalië, Iran, Burundi en Eritrea vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In januari 2019 nam het CGVS 1.122 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.326 personen.
  • In januari 2019 bedroeg het beschermingspercentage 41,3 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind januari 2019 bedroeg de totale werklast 5.761 dossiers (7.410 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 1.561 dossiers maken de reële achterstand uit.
07 februari 2019