Asielstatistieken januari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2018 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

In januari registreerde de DVZ 1.893 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.

Er kwamen in januari geen personen via hervestiging naar België.  Het totaal aantal asielaanvragers voor januari 2018 ligt hoger in vergelijking met december 2017 (1.600).

Syrië, Palestina en Afghanistan staan in januari 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers.

Irak, Guinee, Eritrea, onbepaald, Congo (DR), Albanië en Georgië vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

In januari 2018 nam het CGVS 1.315 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.634 personen.

In januari 2018 bedroeg het beschermingspercentage 46,8 %.

WERKLAST

De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.

Eind december 2017 bedroeg de totale werklast 7.559 dossiers. 4.500 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 3.059 dossiers maken de reële achterstand uit.

14 februari 2018
Nieuw adres CGVS