Asielstatistieken januari 2015

Het CGVS heeft de asielcijfers voor januari 2015 gepubliceerd.

Enige toelichting bij deze statistieken:

  • In januari 2015 werden in België 1.313 asielaanvragen ingediend. Dit is een daling van 20,2 % in vergelijking met december 2014 en een daling van 4,6 % in vergelijking met januari 2014.
  • Van de 1.313 asielaanvragen die in januari werden geregistreerd, zijn er 388 (29,6 %) meervoudige aanvragen.
  • In januari, de belangrijkste landen van herkomst van de asielzoekers waren Syrië (167 aanvragen, 12,7 % van het totaal), Afghanistan (155 aanvragen, 11,8 %), Irak (120 aanvragen, 9,1 %), Guinee (72 aanvragen, 5,5 %), Kosovo (ook 72 aanvragen, 5,5 %) en DR Congo (53 aanvragen, 4 %). Rusland (3,8 %), Albanië (3,6 %), de asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is (3 %), Oekraïne (2,7 %) en Somalië (2,7 %) vervolledigen de top 10 van de landen van herkomst.
  • Het CGVS nam in totaal 1.281 beslissingen in januari. 469 beslissingen werden genomen in het kader van het onderzoek van meervoudige asielaanvragen (205 beslissingen tot inoverwegingneming en 264 beslissingen tot niet-inoverwegingneming).
  • Van de 812 andere beslissingen (beslissingen ten gronde) die het CGVS in januari nam, zijn er 427 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 42 beslissingen tot toekenning van subsidiaire bescherming. Het beschermingspercentage in januari 2015 bedraagt zo 57,8 % (469 positieve beslissingen op een totaal van 812 beslissingen ten gronde).
  • Eind januari bedroeg de werklast van het CGVS 5.565 dossiers. 3.900 dossiers kan men beschouwen als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedraagt 1.665 dossiers.
06 februari 2015

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.