Asielstatistieken februari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2018 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

  • In februari registreerde de DVZ 1.589 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
  • Daarnaast kwamen in februari nog 164 personen via hervestiging en 4 personen via relocatie naar België. Dit brengt het totaal aantal asielaanvragers voor februari 2018 op 1.757. Dit is een daling in vergelijking met januari 2018 (1.893).
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in februari 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers.
  • Congo (DRC), Irak, Georgië, Guinee, Albanië, Rusland en Turkije vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

  • In februari 2018 nam het CGVS 1.365 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.646 personen.
  • In februari 2018 bedroeg het beschermingspercentage 47,6 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind februari 2018 bedroeg de totale werklast 7.700 dossiers. 4.500 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 3.200 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 maart 2018

Nieuw adres CGVS