Asielstatistieken februari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2018 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

  • In februari registreerde de DVZ 1.589 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
  • Daarnaast kwamen in februari nog 164 personen via hervestiging en 4 personen via relocatie naar België. Dit brengt het totaal aantal asielaanvragers voor februari 2018 op 1.757. Dit is een daling in vergelijking met januari 2018 (1.893).
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in februari 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers.
  • Congo (DRC), Irak, Georgië, Guinee, Albanië, Rusland en Turkije vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

  • In februari 2018 nam het CGVS 1.365 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.646 personen.
  • In februari 2018 bedroeg het beschermingspercentage 47,6 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind februari 2018 bedroeg de totale werklast 7.700 dossiers. 4.500 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 3.200 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 maart 2018