Asielstatistieken december 2015

  • In december 2015 werden in België 4.201 asielaanvragen ingediend, dit ligt in dezelfde lijn met november 2015 (4.199).
  • In december waren de voornaamste landen van herkomst van de asielzoekers Afghanistan (1.955 aanvragen, 46,5 % van het totaal), Syrië (718 aanvragen, 17,1 %) en Irak (335 aanvragen, 8 %). Afghanistan, Syrië en Irak vertegenwoordigen samen meer dan 70 % (71,2 %) van alle asielaanvragen die in december 2015 in België werden ingediend. Iran (3,7 %), Rusland (2,1 %), Somalië (2, 1 %), Guinee (1,9 %), DR Congo (1,7 %), asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is (1,6 %) en Albanië (1,2 %)  vervolledigen de top 10 van de landen van herkomst.
  • Van de 4.201 asielaanvragen die in december werden geregistreerd, zijn er 303 (7,2 %) meervoudige aanvragen.
  • Het CGVS nam in totaal 1.732 beslissingen in december. 189 beslissingen werden genomen in het kader van het onderzoek van de meervoudige aanvragen (71 beslissingen van inoverwegingname en 118 beslissingen van weigering tot inoverwegingname).
  • Van de 1.543 andere beslissingen (beslissingen ten gronde) die het CGVS in december nam, zijn er 909 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 186 beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het beschermingspercentage van december 2015 bedraagt zo 70,1 % (1.095 positieve beslissingen op een totaal van 1.543 beslissingen ten gronde).
  • Eind december bedroeg de totale werklast van het CGVS 11.305 dossiers. 4.500 dossiers kunnen worden beschouwd als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedraagt 6.805 dossiers.
07 januari 2016
Nieuw adres CGVS