Asielstatistieken augustus 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In augustus registreerde de DVZ 3.529 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en Burundi staan in augustus 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Palestina, Turkije, Somalië, Congo (DRC), Irak en Kameroen vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In augustus 2022 nam het CGVS 1.540 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.803 personen.
  • In augustus 2022 bedroeg het beschermingspercentage 32,3 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind augustus 2022 bedroeg de totale werklast 16.026 dossiers (18.870 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 4.800 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.226 dossiers maken de reële achterstand uit.
13 september 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.