Asielstatistieken augustus 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In augustus registreerde de DVZ 2.859 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in augustus nog 3 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor augustus op 2.862.
  • Afghanistan, Syrië en Eritrea staan in augustus 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Somalië, Palestina, Irak, Turkije, Albanië, Georgië en Guinee vervolledigen de top 10.
  • Een zeer groot aantal verzoeken om internationale bescherming in augustus betreft personen afkomstig uit Afghanistan (948 personen). Daarnaast is ook het percentage personen dat een volgend verzoek indiende in de maand augustus opvallend hoog (27%).

Beslissingen

  • In augustus 2021 nam het CGVS 1.386 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.652 personen.
  • In augustus 2021 bedroeg het beschermingspercentage 47,2 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind augustus 2021 bedroeg de totale werklast 15.351 dossiers (18.954 personen). In vergelijking met eind juli is de werkvoorraad, dus ook de achterstand, verminderd met 440 dossiers. Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.151 dossiers maken de reële achterstand uit.
17 september 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.