ASIELSTATISTIEKEN AUGUSTUS 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In augustus registreerde de DVZ 1.270 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en Guinee staan in augustus 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Somalië, Brazilië, Turkije, Congo (DRC), Eritrea en Irak vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS de geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen vanaf 16 maart 2020 op. Het CGVS hervatte geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020.
  • Het CGVS nam in augustus 741 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 840 personen.
  • In augustus 2020 bedroeg het beschermingspercentage 38,3 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind augustus 2020 bedroeg de totale werklast 11.684 dossiers (14.692 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 7.484 dossiers maken de reële achterstand uit.
11 september 2020