Asielstatistieken augustus 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In augustus registreerde de DVZ 2.185 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en Palestina staan in augustus 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, El Salvador, Irak, Somalië, Turkije, Burundi en Iran vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In augustus 2019 nam het CGVS 945 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.154 personen.
  • In augustus 2019 bedroeg het beschermingspercentage 32,4 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind augustus 2019 bedroeg de totale werklast 8.366 dossiers (10.672 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 4.166 dossiers maken de reële achterstand uit.
16 september 2019

Nieuw adres CGVS