Asielstatistieken augustus 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In augustus registreerde de DVZ 2.196 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in augustus nog 172 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor augustus op 2.368.
  • Syrië, Palestina en Irak staan in augustus 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Afghanistan, Turkije, Guinee, Rusland, onbepaald, Somalië en Eritrea vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In augustus 2018 nam het CGVS 1.095 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.365 personen.
  • In augustus 2018 bedroeg het beschermingspercentage 46,4 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind augustus 2018 bedroeg de totale werklast 5.212 dossiers (6.721 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 1.012 dossiers maken de reële achterstand uit.
10 september 2018

Nieuw adres CGVS